Pracovní verze

Nasměrujte Váš web do podoby, jakou si přejete, již v průběhu tvorby

 Pracovní verzí Vašich webových stránek máme na mysli předběžnou verzi, která nám poslouží jako startovní čára. K této verzi vytvoříme těžce dohledatelný odkaz skrze, který si můžete online prohlídnout vytváření Vašich stránek až do jejich finální podoby. Jednak můžete vidět postupný průběh naší práce a zároveň si tak můžete vždy v průběhu tvorby Vašeho webu vzpomenout nebo rozmyslet něco co byste přáli přidat.

Stačí nás kontaktovat, popsat umístění onoho prvku a my to ho tam umístíme.