Design

Design

img-services-1-302

Design

K tvorbě kvalitního webu je potřeba přistupovat s profesionální péčí a design je právě jednou z těch částí, která vyžaduje vysokou pozornost. Zkušený webdesigner ví jak si poradit s jednotlivými prvky, aby celkový design byl jeden z důvodů, proč jeho web lidé rádi navštěvují. Mezi základní prvky dobrého designu můžeme zařadit: barvy, styl písma, uspořádání objektů, přehlednost a použitelnost.

Každá z jednotlivých barev vyvolá určitou emoci a jejich vhodně zvolená kombinace je důležitá pro navození atmosféry, která vystihuje téma služby a dává návštěvníkovi pocit, že je na správném místě. Vhodně zvolená velikost, font a umístění nadpisů a popisujících textů pak spolu s kombinací barev dávají pocit spořádanosti a už sami vyvolávají pocit dobře navrženého webu.

Neméně důležitou vlastností, kterou má oplývat každý kvalitní web je pocit přehlednosti, aby se návštěvník mohl rychle a pohodlně zorientovat. To by mělo platit pro celý obsah webových stránek. Design webu musí návštěvníkovi umožnit rychle se zorientovat z jakékoliv části webu, aby se zvýšila šance jeho zájmu o Vaše služby. 

Základem přehlednosti je pochopitelně správné harmonické uspořádání objektů (menu, textová pole, barevné plochy, obrázky atd.) na stránkách. Je potřeba, aby objekty měly pravidelnou konzistenci ve vzájemném rozmístění lišt, v odsazení textových polí, v zakřivení linií grafických prvků a zároveň, aby to vše ladilo s barevným pozadím. 

Práce s designem však nekončí s tím, že jen vypadá dobře. Je potřeba také šikovně naprogramovat jeho funkce, které může design obnášet, aby nepůsobil neprofesionálně a těžkopádně a naopak pomohl návštěvníkovi najít efektivně co potřebuje. To znamená, že například vyskakovací okno nějakého pod-menu by mělo být plynulé a velikostně dobře navržené. Navíc používání různých drobných grafický efektů pomáhá lépe vyvolat pocit živosti stránek.

Návštěvník vnímá různé kombinace barev a objektů nebo grafických prvků podvědomě a nekvalitní design stránky může v něm vyvolat negativní pocit, který může vést k zavření okna s Vašima stránkami. Častým argumentem vlastníka stránky proti jejich vylepšení je tvrzení, že podstatný je samotný text. Právě zapomínají na podvědomé působení designu, který může zvyšovat pozitivní nebo negativní pocity ze čteného textu.

  

Co o nás řekli naši zákazníci
Díky za moderní grafiku, v oblasti poskytování služeb pro bezpečnost práce tento web hodně vybočuje ze zaběhlých kolejí.…
Vladimír Šich, Ředitel SEQ s.r.o.